Cookiepolicy

Cookies är små datafiler som sparas i webbläsaren på din dator medan den besöker våra webbplatser. Cookies stöder våra tjänsters funktioner, genom att bevara dina inmatningar under en session eller under en beställningsprocess och genom att spara viss användarinformation. De hjälper oss också att analysera hur våra tjänster används för att utforma dem så smidigt och effektivt som möjligt för våra användare.

Vi använder sessions cookies och permanenta cookies. Dessutom används cookies från samarbetspartner och dotterbolag.

Sessions cookies sparas endast under besöket på vår hemsida och raderas automatiskt när webbläsaren stängs.

Permanenta cookies stannar på din dator ända tills du raderar dem eller tills deras användningstid upphör. De memorerar anonym information om användare som upprepade gånger besöker våra hemsidor. Detta hjälper oss att erbjuda optimal vägledning och att och att känna igen och särskilja en användare från andra, för att upprätthålla användarens personliga inställningar, förenkla användarupplevelsen på webbplatsen, och förse varje användare med anpassat innehåll och sidor. Dessa cookies uppgift är inte att identifiera besökare. Sådana cookies används också för att utföra webbanalyser.

Cookies från samarbetspartner och dotterbolag används när en besökare kommer in på våra hemsidor via våra partners (t.ex. en reklam på bildskärmen). Deras uppgift är att redovisa i förhållande till sådana samarbetspartners, innehåller inte besökarens personuppgifter, och raderas så fort som besökaren registreras på vårt användar-gränssnitt, eller när cookiens förinställda varaktighet upphör.

Användning av cookies kan normalt undvikas, begränsas eller kopplas ihop med ett förhandsmeddelande på din webbläsare. Din webbläsares hjälp-anvisningar ger dig instruktioner om vad du skall göra. Vänligen notera att vissa cookies är nödvändiga för användning av vår hemsida eller nödvändiga för vissa funktioner. Om dessa är förhindrade är det möjligt att du inte kommer att kunna fullborda beställningsprocessen, och du kan vara tvungen att godkänna begränsningar vad avser upplägget på bildskärmen och besökarvägledningen. Vänligen notera också att det är möjligt att cookies inte kan förhindras när du kommer in på vår användar-gränssnitt på annat sätt än genom en webbläsare t.ex. om du använder en mobiltelefon.

Nedan finns en lista på sessions cookies och permanenta cookies som vi använder samt deras funktion:

Here comes a table