Allmänna avtalsvillkor för ifolor (Kervo, Finland)

För kunder i Sverige

Tack för att du framkallar dina fotografier, negativ och övriga fotoprodukter hos Ifolor.

Vi framkallar digitala bilder i varierande format, så som JPEG (vänligen se vår hemsida) och 135mm negativ i färg av alla olika märken. Din nöjdhet är vår första prioritet. Om du har frågor eller idéer, eller om något inte helt är som det bör, ring oss på 020  795 320 eller skicka oss en e-post till adressen kundtjanst@ifolor.se.

1. Avtalsvillkor
Vänligen bekanta dig med följande allmänna avtalsvillkor. De tillämpas på alla beställningar som du gör hos oss. Då du skickar din digitala data, databärare eller filmer till oss, eller då du klickar boxen var det står "Jag godkänner / Godkänner" (eller något motsvarande) i din programvara, intygar du att du godkänner dessa Ifolors allmänna avtalsvillkor.

2. Behandling av personuppgifter
Ifolor insamlar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För mer ingående uppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen bekanta dig med den gällande versionen av vår Integritetspolicy.

Du har blivit informerad om behandling av dina personuppgifter samt användning av cookies och analytiska tjänster i enlighet med vår Cookiepolicy och Webbanalyspolicy, såtillvida du inte utnyttjat din valmöjlighet att förbjuda detsamma, så som beskrivet i respektive policy.

Din bilddata kommer endast att användas av oss för att på ett korrekt sätt fullborda din beställning; den kommer att sparas för att framkalla dina fotoutskrifter och andra fotoprodukter; och kommer automatiskt att raderas inom max 30 dagar från att din beställning har fullbordats.

Datasekretess:
Ifolors kunduppgifter är lagrade i Ifolors kundregister. De uppgifter som ingår i kundregistret används för upprätthållande och skötsel av kundrelationer. Ifolor och bolag som hör till samma koncern har rätt att handha uppgifter som finns i registret samt använda namn- och adressuppgifter för skäliga användningsändamål såsom direktmarknadsföring i enlighet med personuppgiftslagen. Om du inte vill att dina uppgifter överlåts för direktmarknadsföring ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 020 795 320
E-post: kundtjanst@ifolor.se

3. Produkturval och priser
Vårt produkturval utvecklas fortgående med den tekniska utvecklingen. Våra priser och andelen av de fraktkostnader som vi fakturerar dig för kan variera mellan olika tidpunkter. Du hittar vårt nuvarande produkturval och de priser enligt vilka vi för tillfället fakturerar på vår hemsida www.ifolor.se . Detta är underkastat särskilda erbjudanden och individuella avtal.

Priser:
Prisen på våra produkter och -tjänster framgår av prislistan på vår webbsida www.ifolor.se. Alla priser inkluderar moms. Ifolor förbehåller sig rätten att justera gällande priser och betalningsvillkor.

4. Att placera en order
Genast då vårt ordersystem tagit emot dina filmer eller digitala bilder, verkställs beställningen i enlighet med dina instruktioner. Beställningar per elektronisk kommunikation bekräftas omedelbart per e-post till din registrerade e-post adress. Vänligen spara dess innehåll så att du har det dokumenterat.

Vänligen observera att då vi tagit emot digitala beställningar kan dessa inte längre ändras, raderas eller sammanslås. Om du inte anger något annat kommer vi att leverera dina fotografier i storleken 10 cm (för digitala bilder) eller 10x15 cm (för färgnegativ) på fotopapper av hög kvalitet. Ytan på bilderna från digitala foton och från bilder av negativ matt eller blank, med undantag av fotografier i storlek 13 cm som framställs med blank yta. Dina fotografier kommer som regel att framkallas samma dag som beställningen gjorts eller därpå följande dag.

Vår produktion är långt automatiserad för att vi ska kunna garantera lovade leveranstider för olika produkter. På grund av detta kan produkterna i varukorgen levereras i olika skilda försändelser. Endast en faktura har leveranskostnader som tillägg. Om en ny kund gör en omfattande beställning förbehåller vi oss rätten att kräva förskottsbetalning eller endast framkalla en del av den ursprungliga beställningen. Om detta är fallet kommer vi att meddela dig detta innan vi börjar bearbeta beställningen.

För det fall att du inte betalat tidigare fakturor eller om vi skickat dig påminnelser, förbehåller vi oss rätten att hålla inne den fullbordade beställningen tills  vi erhållit betalning. I specialfall förbehåller vi oss rätten att avböja beställningar utan en skyldighet att ange orsaken till detta.

Om det framgår att bilder innehåller sådant som uppenbarligen är lagstridigt kommer en order inte att bearbetas.

5. Avbeställning av order
Avbeställning av bekräftad placerad order är inte möjligt då kontraktet gäller vara som tillverkas eller ändras enligt kundens begäran eller enligt personliga behov. Villkoren för begränsad avbeställningsrätt är i enlighet med finska konsumentskyddslagen 16 § (30.12.2013/1211).

6. Leverans
Vi skickar dina fotoutskrifter, övriga fotoprodukter samt negativ per post till adresser i Sverige.

Om gällande konsumentskyddslagstiftning tillämpas på dig som konsument övergår risken för att produkterna försvinner, skadas eller förstörs till följd av en olycka på dig vid den tidpunkt då produkterna levererades till dig, eller då du försummat att ta emot produkterna. I övriga fall övergår risken på dig då varorna överlämnats till den part som transporterar produkterna.

Leveranskostnader:
Porto- och expeditionsavgifter tillkommer enligt vikt. För ytterligare information om leveranskostnader samt eventuella rabatter, se Ifolors webbsida www.ifolor.se. Beställningar skickas inte till utlandet.

Extra frakt- och faktureringstillägg
Ett extra frakttillägg debiteras för produkter som returnerats till oss på grund av felaktig adress eller om produkten inte har avhämtats i tid.  

7. Betalningssätt och -villkor
Beställningar på webben kan betalas så som anges på vår hemsida eller i vår beställningsprogramvara. Betalningssätten kan variera mellanolika tidpunkter eller mellan olika länder. Det betalningssätt du väljer innebär att du tillåter Ifolor att uppbära betalning genom de medel som krävs för det valda betalningssättet. Ifall av återbetalningar har Ifolor rätt till ersättning för alla kostnader och bankavgifter som tillkommer med anledning av återbetalningen.

Ifolor har vid behov rätt att kräva förhandsbetalning av kunder som inte har tidigare köphistorik om engångsköpet uppgår till avsevärd summa. Förhandsbetalning kan även krävas för beställningar där det finns obetalda fakturor från tidigare. Förhandsbetalning sker enkl-ast medkreditkort då du placerar din order.

Betalning mot faktura
Om produkter och tjänster faktureras och betalas mot faktura, kommer en faktura med en bankgiroblankett att skickas med leveransen. Var vänlig och använd bankgiroblanketten samt dess uppgifter då du betalar fakturan inom den tidsfrist som anges i fakturan. Vi förbehåller oss rätten att debitera påminnelseavgifter samt andra indrivningskostnader enligt gällande lag. För de produkter och tjänster som faktureras är betalningstiden 14 dagar. Fakturan är avgiftsfri. Om fakturan inte betalas i enlighet med betalningsvillkor har Ifolor rätt att kräva en förseningsavgift enligt lagen om förseningsräntor. Om betalningen inte inkommit då förfallodagen utgått levereras inte nya beställningar. Minderåriga får endast beställa produkter med målsmans tillåtelse. Ifolor har rätt att granska kundens kreditinformation och att välja sina kunder. Ifolor är inte skyldig att motivera sina beslut vid val av kunder.

8. Ägandeförbehåll
Alla levererade produkter tillhör Ifolor tills full betalning (inklusive fraktkostnader samt eventuell mervärdesskatt) har skett.

9. Garanti
Ifolor garanterar att framkallningen av dina filmer filmer och fotografier samt produktionen av övriga fotoprodukter sköts på ett professionellt sätt och med största omsorg. De framkallade fotografierna är föremål för en sträng kvalitetskontroll. 

Ifolors nöjdhetsgaranti täcker produktionsfel och skador på produkten som tillkommit under transporten. Den felaktiga/skadade produkten skall alltid returneras till kundtjänst inom 14 dagar efter att den har mottagits. Vi tillverkar en ny motsvarande produkt utan kostnad. Kontakta alltid kundtjänst för instruktioner och returadress, innan du returnerar produkten.

Ifolor kan be dig återge all nödvändig data. Ifolor har rätt att neka leverans av ersättande produkter, ifall det är opraktiskt och skulle leda till oproportionella kostnader. I så fall har kunden de rättigheter konsumentskyddslagen tillskriver. Ersättning för skada behandlas i punkt 10.

Vänligen observera att garantin inte gäller för fel från konsumentens sida såsom skrivfel, bilder av otillräcklig kvalitet (t.ex. digitala bilder med låg resolution), konfigurationsfel (t.ex. ignorerande av varningsmeddelanden under konfigurationen av fotoprodukter), felaktigt produktval samt beställning av en felaktig mängd produkter eller andra fel som hänför sig till beställningsprocessen.

10. Ansvarskyldighet
Konsumenten har i felsituationer alltid rätt att få ersättning för fel i produkten enligt konsumentskyddslagen.

Ifolor är enligt gällande lag ansvarig för skador orsakade av uppsåt eller grov oaktsamhet. Vi är även ansvariga för produktkvalitet enligtproduktansvarslagen samt för kroppsskador. I övriga fall gäller följande:Skulle det ske förseningar i våra leveranser gör vi allt för att genast meddela kunden. Om leveransen försenas mer än 30 dagar har kunden rätt få ett avdrag på 10 % av priset och vi strävar efter att komma överens med kunden om ett nytt leveransdatum.

Ifall dina 135 mm färgnegativ skadas eller försvinner får du en oexponerad film i ersättning. Vårt ansvar begränsas till värdet av råvarukostnaderna för negativen. Övriga krav såsom ersättning för tagna fotografier eller förlorade minnen kommer inte att godkännas.

Vi frånsäger oss allt ansvar för sända filmer som inte uppfyller ifolors formatkrav; sådana filmer returneras oframkallade.

Vi frånsäger oss ansvaret för förlusten av dina digitala bilder som skickats till oss via internet, mobila förbindelser, USB-minnen, CD ROM eller andra databärare. Vi avsäger oss alla dylika krav som t.ex. ersättning för material, kostnaderna för databärarna, kostnaderna för själva fotograferandet eller ersättning för förlorade minnen. Vi rekommenderar att du alltid har en säkerhetskopia på din digitala data.
 
11. Programvara
All programvara och allt innehåll på Ifolors hemsida eller nerladdad programvara som gjorts tillgänglig av Ifolor eller som är märkt med ifolors varumärke eller beteckning (såsom Designer, appar etc.) samt program som används på Ifolors DVD-skivor är Ifolors eller dess leverantörers egendom och är upphovsrättsligt skyddade. Till din PC eller mobila enhet (t.ex. tablett, smarttelefon eller mobiltelefon) har du endast rätt att ladda ner den programvara du behöver för att bearbeta din order och använda denna endast för detta ändamål. För detta ändamål och för så länge din affärsrelation med Ifolor varar, ger Ifolor och dess leverantörer dig en icke-exklusiv licens. All annan affärsmässig eller icke-affärsmässing användning är förbjuden. Sådant innehåll på hemsidan som inte uttryckligen är menat att helt eller delvis laddas ner får inte laddas ner utan Ifolors samtycke. Vi ber dig också uppmärksamma att de olika logotyperna och företagsnamnen etc. som hittas på www.ifolor.se är skyddade enligt lag.

Du bör ha ifolors samtycke ifall du vill länka till www.ifolor.se från en nätsida eller en interaktiv databärare. Vi ber er ävenuppmärksamma att datasekretessen inte kan garanteras då bilder och data skickas över internet eller via mobiltelefoner.

Vi avsäger oss alla krav på att uppge programvarans källkod.

Rekonstruktion eller avkodning av programvaran samt dess källkod är förbjuden.

12. Tredje parts rättigheter
Du är som kund ensam ansvarig för att säkerställa att du har alla rättigheter till de bilder du skickar in enligt gällande upphovsrätts-, varumärkes- och personuppgiftslagstiftning. Ifall en tredje part har anspråk på Ifolor för din order på grund av intrång i ovannämnda rättigheter är du skyldig att avvärja dessa anspråk på egen bekostnad samt ersätta Ifolor för sådana skadeståndskrav som uppkommer.

13. Lag, jurisdiktion och partiell ogiltighet som tillämpas
På detta avtalsförhållande mellan dig och Ifolor tillämpas finsk lag bortsett från Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ("CISG").

Ifall du inte är en konsument enligt lagen på din hemort har domstolarna i Helsingfors exklusiv jurisdiktion över alla tvister som hänför sig till detta avtalsförhållande.

Tvister bör i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med båda parter. Ifall en lösning inte är möjlig kan kunden föra saken vidare till konsumenttvistenämnden efter att först ha tagit kontakt gällande ärendet med konsumentrådgivningen.

EU-kommissionen har inrättat en Internet plattform för online reglering av tvister (”OS-plattform“) mellan företag och konsumenter. OS-plattformen finns under https://ec.europa.eu/odr/.

Ifall en eller flera bestämmelser i dessa allmänna avtalsvillkor är ogiltiga eller utan verkan skall det inte påverka giltigheten av de resterande bestämmelserna. De ogiltiga bestämmelserna eller bestämmelserna utan verkan skall ersättas av sådana giltiga bestämmelser som så långt som möjligt motsvarar deras ursprungliga avsikt. Detsamma gäller alla eventuella kryphål i dessa allmänna avtalsvillkor.

Kervo, maj 2021