Allmänna avtalsvillkor för ifolor (Kervo, Finland)

För kunder i Sverige

Tack för att du framkallar dina fotografier, negativ och övriga fotoprodukter hos Ifolor.

Vi framkallar digitala bilder i varierande format, så som JPEG (vänligen se vår hemsida) och 135mm negativ i färg av alla olika märken. Din nöjdhet är vår första prioritet. Om du har frågor eller idéer,
eller om något inte helt är som det bör, ring oss på 020  795 320 eller skicka oss en e-post till adressen kundtjanst@ifolor.se.

1. Avtalsvillkor
Vänligen bekanta dig med följande allmänna avtalsvillkor. De tillämpas på alla beställningar som du gör hos oss. Då du skickar din digitala data, databärare eller filmer till oss, eller då du klickar boxen var det står "Jag godkänner / Godkänner" (eller något motsvarande) i din programvara, intygar du att du godkänner
dessa Ifolors allmänna avtalsvillkor.

2. Behandling av personuppgifter
Ifolor insamlar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med
gällande personuppgiftslagstiftning. För mer ingående uppgifter om hur
vi behandlar dina personuppgifter, vänligen bekanta dig med den gällande
versionen av vår Integritetspolicy.
Du har blivit informerad om behandling av dina personuppgifter samt
användning av cookies och analytiska tjänster i enlighet med vår Cookiepolicy och Webbanalyspolicy, såtillvida du inte utnyttjat din valmöjlighet att förbjuda detsamma, så som beskrivet i respektive policy.
Din bilddata kommer endast att användas av oss för att på ett korrekt
sätt fullborda din beställning; den kommer att sparas för att framkalla
dina fotoutskrifter och andra fotoprodukter; och kommer automatiskt att
raderas inom max 30 dagar från att din beställning har fullbordats.
Datasekretess:
Ifolors kunduppgifter är lagrade i Ifolors kundregister. De uppgifter som ingår i kundregistret används för upprätthållande och skötsel av kundrelationer.
Ifolor och bolag som hör till samma koncern har rätt att handha
uppgifter som finns i registret samt använda namn- och adressuppgifter
för skäliga användningsändamål såsom direktmarknadsföring i enlighet med
personuppgiftslagen. Om du inte vill att dina uppgifter överlåts för
direktmarknadsföring ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 020 795 320
E-post: kundtjanst@ifolor.se

3. Produkturval och priser
Vårt produkturval utvecklas fortgående med den tekniska utvecklingen.
Våra priser och andelen av de fraktkostnader som vi fakturerar dig för
kan variera mellan olika tidpunkter. Du hittar vårt nuvarande
produkturval och de priser enligt vilka vi för tillfället fakturerar på
vår hemsida www.ifolor.se . Detta är underkastat särskilda erbjudanden
och individuella avtal.
Priser:
Prisen på våra produkter och -tjänster framgår av
prislistan på vår webbsida www.ifolor.se. Alla priser inkluderar moms.
Ifolor förbehåller sig rätten att justera gällande priser och
betalningsvillkor.

4. Att placera en order
Genast då vårt ordersystem tagit emot dina filmer eller digitala
bilder, verkställs beställningen i enlighet med dina instruktioner.
Beställningar per elektronisk kommunikation bekräftas omedelbart per
e-post till din registrerade e-post adress. Vänligen spara dess innehåll
så att du har det dokumenterat.
Vänligen observera att då vi tagit emot digitala beställningar kan
dessa inte längre ändras, raderas eller sammanslås. Om du inte anger
något annat kommer vi att leverera dina fotografier i storleken 10 cm
(för digitala bilder) eller 10x15 cm (för färgnegativ) på fotopapper av
hög kvalitet. Ytan på bilderna från digitala foton och från bilder av
negativ matt eller blank, med undantag av fotografier i storlek 13 cm
som framställs med blank yta. Dina fotografier kommer som regel att
framkallas samma dag som beställningen gjorts eller därpå följande dag.
Vår produktion är långt automatiserad för att vi ska kunna garantera
lovade leveranstider för olika produkter. På grund av detta kan
produkterna i varukorgen levereras i olika skilda försändelser. Endast
en faktura har leveranskostnader som tillägg.
Om en ny kund gör en omfattande beställning förbehåller vi oss rätten
att kräva förskottsbetalning eller endast framkalla en del av den
ursprungliga beställningen. Om detta är fallet kommer vi att meddela dig
detta innan vi börjar bearbeta beställningen.
För det fall att du inte betalat tidigare fakturor eller om vi
skickat dig påminnelser, förbehåller vi oss rätten att hålla inne den
fullbordade beställningen tills  vi erhållit betalning. I specialfall
förbehåller vi oss rätten att avböja beställningar utan en skyldighet
att ange orsaken till detta.
Om det framgår att bilder innehåller sådant som uppenbarligen är lagstridigt kommer en order inte att bearbetas.

5. Returrätt
Du har 14 dagars returrätt på våra produkter. Märk returkuvertet med
SVARSPOST till posten. I detta fall står vi för portot. Vänligen ange
även varför du önskar returnera produkten.
Returadress:
Ifolor / SVARSPOST41009041
FrisvarU203, 202 29 MALMÖ

6. Leverans
Vi skickar dina fotoutskrifter, övriga fotoprodukter samt negativ per post till adresser i Sverige.
Om gällande konsumentskyddslagstiftning tillämpas på dig som
konsument övergår risken för att produkterna försvinner, skadas eller
förstörs till följd av en olycka på dig vid den tidpunkt då produkterna
levererades till dig, eller då du försummat att ta emot produkterna. I
övriga fall övergår risken på dig då varorna överlämnats till den part
som transporterar produkterna.
Leveranskostnader:
Porto- och expeditionsavgifter
tillkommer enligt vikt. För ytterligare information om leveranskostnader
samt eventuella rabatter, se Ifolors webbsida www.ifolor.se. Beställningar skickas inte till utlandet.
Extra frakt- och faktureringstillägg
Ett separat frakt- och faktureringstillägg debiteras försändelser där kunden valt en annan leveransadress än fakturans adress (gåvotjänst). Priset hittar du på www.ifolor.se, i beställningsskedet, i orderbekräftelsen samt på
fakturan.

7. Betalningssätt och -villkor
Beställningar på webben kan betalas så som anges på vår hemsida eller
i vår beställningsprogramvara. Betalningssätten kan variera mellan
olika tidpunkter eller mellan olika länder. Det betalningssätt du väljer
innebär att du tillåter Ifolor att uppbära betalning genom de medel
som krävs för det valda betalningssättet. Ifall av återbetalningar har
Ifolor rätt till ersättning för alla kostnader och bankavgifter som
tillkommer med anledning av återbetalningen.
Ifolor har vid behov rätt att kräva förhandsbetalning av kunder som
inte har tidigare köphistorik om engångsköpet uppgår till avsevärd
summa. Förhandsbetalning kan även krävas för beställningar där det finns
obetalda fakturor från tidigare. Förhandsbetalning sker enkl-ast med
kreditkort då du placerar din order.
Betalning mot faktura
Om produkter och tjänster faktureras och betalas mot faktura, kommer en
faktura med en bankgiroblankett att skickas med leveransen. Var vänlig och använd bankgiroblanketten samt dess uppgifter då du betalar fakturan inom den tidsfrist som anges i fakturan. Vi förbehåller oss rätten att debitera påminnelseavgifter samt andra indrivningskostnader enligt gällande lag. För de produkter och tjänster som faktureras är betalningstiden 14 dagar. Fakturan är avgiftsfri. Om fakturan inte betalas i enlighet med betalningsvillkor har Ifolor rätt att kräva en förseningsavgift enligt lagen om förseningsräntor. Om betalningen inte inkommit då förfallodagen utgått levereras inte nya beställningar. Minderåriga får endast beställa produkter med målsmans tillåtelse. Ifolor har rätt att granska kundens kreditinformation och att välja sina kunder. Ifolor är inte skyldig att motivera sina beslut vid val av kunder.

8. Ägandeförbehåll
Alla levererade produkter tillhör Ifolor tills full betalning
(inklusive fraktkostnader samt eventuell mervärdesskatt) har skett.

9. Garanti
Ifolor garanterar att framkallningen av dina filmer filmer och
fotografier samt produktionen av övriga fotoprodukter sköts på ett
professionellt sätt och med största omsorg. De framkallade fotografierna
är föremål för en sträng kvalitetskontroll. Reklamationer behandlas
endast då de hänför sig till tekniska brister i de levererade
fotoutskrifterna och andra fotoprodukter och skall riktas till oss inom 14 dagar från att de upptäckts.
Ifall produkterna är felaktiga har du i första hand rätt att kräva
omleverans av felfria produkter. Vi kommer eventuellt att be dig återge
all nödvändig data till oss.  Vi har rätt att neka leverans av felfria
produkter ifall det är opraktiskt eller ifall det skulle leda till
oproportionella kostnader. I sådana fall har du de rättigheter lagen
tillskriver dig. Ersättning för skada behandlas under punkt 10.
Vänligen observera att garantin inte gäller för fel från konsumentens
sida såsom skrivfel, bilder av otillräcklig kvalitet (t.ex. digitala
bilder med låg resolution), konfigurationsfel (t.ex. ignorerande av
varningsmeddelanden under konfigurationen av fotoprodukter), felaktigt
produktval samt beställning av en felaktig mängd produkter eller andra
fel som hänför sig till beställningsprocessen.

10. Ansvarskyldighet
Konsumenten har i felsituationer alltid rätt att få ersättning för fel i produkten enligt konsumentskyddslagen.
Ifolor är enligt gällande lag ansvarig för skador orsakade av uppsåt
eller grov oaktsamhet. Vi är även ansvariga för produktkvalitet enligt
produktansvarslagen samt för kroppsskador. I övriga fall gäller
följande:Skulle det ske förseningar i våra leveranser gör vi allt
för att genast meddela kunden. Om leveransen försenas mer än 30 dagar
har kunden rätt få ett avdrag på 10 % av priset och vi strävar efter att
komma överens med kunden om ett nytt leveransdatum.
Ifall dina 135 mm färgnegativ skadas eller försvinner får du en
oexponerad film i ersättning. Vårt ansvar begränsas till värdet av
råvarukostnaderna för negativen. Övriga krav såsom ersättning för tagna
fotografier eller förlorade minnen kommer inte att godkännas.
Vi frånsäger oss allt ansvar för sända filmer som inte uppfyller ifolors formatkrav; sådana filmer returneras oframkallade.
Vi frånsäger oss ansvaret för förlusten av dina digitala bilder som
skickats till oss via internet, mobila förbindelser, USB-minnen, CD ROM
eller andra databärare. Vi avsäger oss alla dylika krav som t.ex.
ersättning för material, kostnaderna för databärarna, kostnaderna för
själva fotograferandet eller ersättning för förlorade minnen. Vi
rekommenderar att du alltid har en säkerhetskopia på din digitala data.
 
11. Programvara
All programvara och allt innehåll på Ifolors hemsida eller nerladdad
programvara som gjorts tillgänglig av Ifolor eller som är märkt med
ifolors varumärke eller beteckning (såsom Designer, appar etc.) samt
program som används på Ifolors DVD-skivor är Ifolors eller dess
leverantörers egendom och är upphovsrättsligt skyddade. Till din PC
eller mobila enhet (t.ex. tablett, smarttelefon eller mobiltelefon) har
du endast rätt att ladda ner den programvara du behöver för att
bearbeta din order och använda denna endast för detta ändamål. För
detta ändamål och för så länge din affärsrelation med Ifolor varar, ger
Ifolor och dess leverantörer dig en icke-exklusiv licens. All annan
affärsmässig eller icke-affärsmässing användning är förbjuden. Sådant
innehåll på hemsidan som inte uttryckligen är menat att helt eller
delvis laddas ner får inte laddas ner utan Ifolors samtycke. Vi ber dig
också uppmärksamma att de olika logotyperna och företagsnamnen etc. som
hittas på www.ifolor.se är skyddade enligt lag.
Du bör ha ifolors samtycke ifall du vill länka till www.ifolor.se
från en nätsida eller en interaktiv databärare. Vi ber er även
uppmärksamma att datasekretessen inte kan garanteras då bilder och data
skickas över internet eller via mobiltelefoner.
Vi avsäger oss alla krav på att uppge programvarans källkod.
Rekonstruktion eller avkodning av programvaran samt dess källkod är
förbjuden.

12. Tredje parts rättigheter
Du är som kund ensam ansvarig för att säkerställa att du har alla
rättigheter till de bilder du skickar in enligt gällande upphovsrätts-,
varumärkes- och personuppgiftslagstiftning. Ifall en tredje part har
anspråk på Ifolor för din order på grund av intrång i ovannämnda
rättigheter är du skyldig att avvärja dessa anspråk på egen bekostnad
samt ersätta Ifolor för sådana skadeståndskrav som uppkommer.

13. Lag, jurisdiktion och partiell ogiltighet som tillämpas
På detta avtalsförhållande mellan dig och Ifolor tillämpas finsk lag
bortsett från Förenta Nationernas konvention angående avtal om
internationella köp av varor ("CISG").
Ifall du inte är en konsument enligt lagen på din hemort har
domstolarna i Helsingfors exklusiv jurisdiktion över alla tvister som
hänför sig till detta avtalsförhållande.
Tvister bör i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med
båda parter. Ifall en lösning inte är möjlig kan kunden föra saken
vidare till konsumenttvistenämnden efter att först ha tagit kontakt
gällande ärendet med konsumentrådgivningen.

EU-kommissionen har inrättat en Internet plattform för online reglering av tvister (”OS-plattform“) mellan företag och konsumenter. OS-plattformen finns under https://ec.europa.eu/odr/.

Ifall en eller flera bestämmelser i dessa allmänna avtalsvillkor är
ogiltiga eller utan verkan skall det inte påverka giltigheten av de
resterande bestämmelserna. De ogiltiga bestämmelserna eller
bestämmelserna utan verkan skall ersättas av sådana giltiga bestämmelser
som så långt som möjligt motsvarar deras ursprungliga avsikt. Detsamma
gäller alla eventuella kryphål i dessa allmänna avtalsvillkor.

 

Kervo, april 2016