Informationsskydd / Integritetspolicy

Ifolor, Kervo (Finland)

Tack för att du valt ifolor. Kundens nöjdhet är vår högsta prioritet. Vi redogör för vår integritetspolicy utförligt nedan. Den är upprättad så att du kan vara säker på att vi behandlar dina fotografier och dina personuppgifter korrekt. Detta dokument förklarar vilka personuppgifter (d.v.s. information relaterad till identifierade eller identifierbara personer) vi samlar in när du besöker våra hemsidor och som vi får genom dina beställningar samt hur dessa uppgifter behandlas och används. Vi förklarar också hur vi använder cookies.

Insamling av personuppgifter

Då du besöker våra hemsidor kommer data gällande ditt besök på våra webbsidor, data som är nödvändig för att våra användar-gränssnitt skall fungera och för att bearbeta din begäran alltid att sparas temporärt på våra webb-servrar.  Detta gäller din dators förbindelseinformation (IP-adress), flikar du besöker på våra hemsidor, datum och varaktighet av ditt besök, den terminaltyp du använder, operativsystem och webbläsare samt den webbsida eller annan startpunkt varifrån du kom till våra hemsidor.

I övrigt behandlar vi enbart uppgifter som du ger oss då du registrerar dig, gör en beställning eller framför en begäran, samt din bilddata och den tilläggsinformation du skickar oss för att vi skall bearbeta en beställning. Denna datainsamling behöver inte anmälas till myndigheterna enligt gällande lag.

Vi samlar in och behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att på ett professionellt sätt bearbeta din beställning och för att upprätthålla vår kundrelation.

Förutom att vi behandlar anonymiserad data om hur våra besökare använder våra användar-gränssnitt; hjälper denna data oss att förbättra våra tjänster och funktionerna på våra hemsidor och att anpassa dem för dina behov.

Användning och överlåtelse av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt som en principsak och överlämnar inte dessa uppgifter till utomstående tjänsteleverantörer. Trots detta förbehåller vi oss rätten att överlåta uppgifterna för att behandlas av tredje parter i Schweiz eller i EU-medlemsländer om detta är nödvändigt för den operativa bearbetningen av dina beställningar. I sådana fall kommer en lämplig dataskyddsnivå i enlighet med lagar gällande integritetsskydd i Schweiz eller andra EU-medlemsländer, och genom motsvarande avtal med våra leverantörer, att säkerställas.

Din bilddata kommer att raderas automatiskt inom högst 30 dagar från det att dina beställningar har färdigställts.

Social media

Du kan skicka oss din bilddata för framkallning inte bara från dina egna enheter utan också genom internettjänster som Facebook, OneDrive och Picasa. Gör du detta ger du oss inte tillgång till dina inloggningsuppgifter för dessa tjänster eller annan information som finns i dessa tjänster. Den programvara som ifolor använder för att ta emot dina beställningar får tillgång till din delade information och bilder och/eller din offentliga profil. Dessa tjänster kommer att ge dig mera detaljerad information om hurdana uppgifter som därigenom görs tillgängliga. Vänligen se även integritetsanvisningarna för dessa tjänster.

Cookies

Vi strävar till att utforma vår webbnärvaro på ett så besökarvänligt och effektivt sätt som möjligt. Därför använder vi cookies. Du kan själv bestämma huruvida vår programvara kan ladda cookies på din dator. Du kan konfigurera din webbläsare så att cookies inte godkänns, eller så att de godkänns enbart från vissa webbsidor, eller så att de godkänns efter ett förhandsmeddelande. Vänligen notera att vissa funktioner på vår hemsida kan vara begränsade eller inaktiverade ifall du hindrar cookies från vår hemsida. För bästa upplevelse rekommenderar vi att ha en sådan webbläsarinställning som tillåter våra cookies. För ytterligare information gällande cookies och möjliga inställningar, vänligen se här: Cookiepolicy.

Webbanalys

Vi strävar till att planera vår webbnärvaro på ett så användarvänligt och så effektivt sätt som möjligt. För detta ändamål använder vi oss av webbanalys tjänster för att samla in data om hur många besökare vår hemsida har, hur ofta hemsidorna besöks och på vilket sätt. Vi använder inte denna programvara för att samla in personuppgifter eller individuella IP-adresser. Datan används anonymt och på i ett sammanfattat format för statistiska ändamål och för förbättring av hemsidan.   
Du kan förbjuda insamlingen av sådan data från ditt besök. För mera detaljer om detta, vänligen se här: Webbanalyspolicy.

Data- och kommunikationssäkerhet

Vår databas som innehåller dina personuppgifter skyddas fortgående av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dessa försvinner och missbrukas. Personuppgifterna är lagrade i ett säkert operativt system som inte är tillgängligt för allmänheten.

Trots att dina personuppgifter överlåts under vissa omständigheter, t.ex. vid inloggning och betalning krypteras informationen genom användning av s.k. Secure Socket Layer (SSL)teknologi. Secure Sockets Layer (SSL) är den senaste säkerhetsmekanismen som används för att kryptera kommunikationen mellan din dator och ifolors server förutsatt att din dator stöder denna SSL (https) teknologi.

Information och rättelse av personuppgifter

Ifolor ansvarar i egenskap av registeransvarig för de insamlade personuppgifterna. På skriftlig begäran kommer vi att förse dig med information om vilka personuppgifter som vi har samlat in och lagrat gällande dig.

Vi kommer att kontrollera upp riktigheten av sådan information som gjorts tillgänglig oss för det fall att vi betvivlar riktigheten av densamma. Ifall du märker att de uppgifter vi har insamlat om dig inte är korrekta eller är aktuella kan du kostnadsfritt be oss att omedelbart uppdatera informationen.

Du har rätt att skriftligen meddela oss om att du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter; vi måste förbehålla oss rätten att behandla personuppgifter när detta är nödvändigt (t.ex. faktureringsuppgifter).

Vi förbehåller oss rätten att kräva lämplig legitimation av dig, innan vi behandlar din förfrågan som nämns ovan.

Vänligen rikta sådana förfrågningar exklusivt till nedanstående adress – detta kommer att underlätta bearbetningen av förfrågningarna:

Ifolor
Registeransvarig
Posliinitehtaankatu 1,
04260 Kervo, Finland


Kervo, april 2014