Webbanalys

Ifolor Oy, Kervo (Finland)

Analysverktyg

Ifolor strävar efter att planera sin webbplatsupplevelse så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. Ifolor använder för tillfället två webbanalystjänster för att analysera och utveckla sin webbplats.

Webtrends

Tjänsten ger Ifolor anonyma statistikdata om hur Ifolors webbplats används. För att göra detta möjligt används kakor som skapar informationen och överför den till Ifolor. Information om vad kakor är och hur de kan tas bort eller förhindras finns här: Cookie Policy.

Användaren identifieras alltså inte och användaren hålls anonym. Programmet ger en besökar-ID som inte är kopplad till användarens IP-adress. Information om hur användaren använder webbplatsen utlämnas inte till utomstående. Vi ber dig emellertid observera att uppgifterna behandlas på Webtrends servrar i USA. Webtrends följer programmet Privacy Shield för gränsöverskridande dataöverföring, vilket erbjuder ett tillräckligt dataskydd. 

Webtrekk

Den andra webbanalystjänsten som används är Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany. Tjänsten samlar och sparar webbplatsens besökinformation samt skapar anonyma användarprofiler. Webbtrekk använder uppgifter till besökuppgiftsrapporter samt övriga tjänster som berör vår webbplats.

Alltid då du använder våra webbsidor förmedlar din läsare information som samlas och evalueras. Den samlas via pixel som installerats på varje sida och / eller med hjälp av JavaScript samt cookies. Information som samlas:

 • Namn på fil som hämtats, tidsstämpel - Användarsystem som använts 
 • Uppgifter om användarenhet 
 • Webbläsare som använts (typ / version) 
 • Skärmens / läsarems resolution och färgdjup 
 • Läsarens språk 
 • Refererande URL (sida som nyss besökts) 
 • IP-adress 
 • Klickar 
 • Java på / av 
 • Cookies på / av 
 • Tillägg (plug-ins) 
 • Om tillgängligt: uppgifter om varukorgen (t.ex. priset på produkter och valuta) 
 • Om tillgängligt: användarnamn och kundens nya status pseudonymt 

Webbtrekk förkortar IP-adressen genast då den är tillgänglig och använder den endast då sessionen skall kännas igen och lokaliseras. Användaren identifieras ej. Webrekk-dataskyddspolicy som tillämpas finns på adressen https://www.webtrekk.com/en/why-webtrekk/data-protection/.

Om du inte godkänner att uppgifter om din visit sparas och analyseras kan du förbjuda detta.

Förbudsmeddelande:

Webtrends analystjänst följer för närvarande upp användares besök på Ifolors webbplats. Om du vill förbjuda detta, ber vi dig klicka här för att spara en opt-out cookie i webbläsaren: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Webbtrekk

Detta installerar en sk. Opt-out cookie I din läsare. Efter det gör tjänsten ingen webbanalys eller samlar information om visiten. Du märker väl att om du tar bort cookies från din läsare, även opt-out cookies tas bort och du kan behöva aktivera den på nytt.

Vi uppskattar det emellertid om du tillåter användningen av analysverktyg, eftersom de hjälper oss att regelbundet förbättra vår webbplats och våra tjänster och optimera dem för användarnas behov.

Vi behandlar uppgifterna enligt artikel 6 (1), punkt f I dataskyddsförordningen och förbättrar med hjälp av uppgifterna orderprocessen samt utvecklar våra webbsidor till mer användarvänliga.