Kundregister

Ifolors informationsskydd

1. ALLMÄNT
Ifolor Ab (senare "Ifolor") uppehåller ett kundregister enligt personuppgiftslagen (523/1999)..

2. REGISTRETS UPPEHÅLLARE OCH KONTAKTUPPGIFTER
Registret uppehålls av:
Ifolor Ab
Box 10
173 05 Stockholm
Telefon: 020 - 795 320
Fax: 020 - 795 094
E-post: kundtjanst@ifolor.se

3. SYFTET MED KUNDREGISTRET
Ifolor erbjuder framkallning av foton och diverse fotoprodukter online. En förutsättningen för näthandel är att samla kontaktuppgifter, vilket i sin tur förutsätter ett kundregister. Ifolors kundregister används till att värna om och uppehålla kundrelationer.

4. REGISTRERADE PERSONER
Informationen om Ifolors kunder sparas i Ifolors kundregister.

5. INFORMATIONEN SOM SPARAS I REGISTRET SAMT HUR INFORMATIONEN SAMLATS
I Ifolors kundregister sparas endast information som kunden själv uppgett i samband med ett köp hos Ifolor eller vid ett senare tillfälle.

6. UTLÄMNANDE AV INFORMATION
Ifolors kundregister är enbart menat för internt bruk. Informationen i registret får varken säljas eller ges till utomstående part. Information utlämnas varken utanför den Europeiska Unionen eller EMU-området. Undantag sker endast på uppmaning av myndighet eller på grund av lagen.

Ifolor och övriga bolag inom dess koncern har rätt att använda och tillämpa informationen i registret enligt personuppgiftslagen. Information kan utlämnas med befogade grunder, som t.ex. för direktmarknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda att hennes information behandlas eller utlämnas i marknadsföringssyfte samt att granska den information som berör henne. En begäran att granska informationen lämnas som undertecknat brev till Ifolors kundtjänst på adressen: Box 10, 173 05 Stockholm eller per e-post till adressen kundtjanst@ifolor.se.

7. KAKOR (cookies)
Ifolors webbsidor använder sk. cookie-funktion dvs. kakor för uppföljning av webbsidornas användarpreferenser. En kaka är en liten fil som gör det möjligt att följa upp användning, känna igen frekventa besökare samt lagra information om webbsidorna, vilket möjliggör användarvänlig utformning av webbplatsen. Kakorna skadar inte besökarnas datorer eller filer.

Du kan förhindra att kakor lagras genom att välja *Blockera alla cookies* i dina webbläsarinställningar. Till exempel i Internet Explorer gör du detta i fönstret Internet-inställningar på Sekretess-sidan i Verktygsmenyn (eng. Tools, Internet Options och Privacy).

8. HUR INFORMATIONEN SKYDDAS
Ifolors kundregister absolut sekretessbehandlat och den är adekvat skyddad från utomstående. Informationen i Ifolors kundregister är skyddat så att endast behöriga personer som uppehåller registret har tillgång till informationen.